جستجوی مطالب

مطالب در پروفایل با هشتگ‌هایی که در متن خود تنظیم کرده‌اید قابل جستجو می‌شوند. برای جستجوی مطالب، صفحه‌ای به صورت جداگانه وجود دارد که شامل بخش‌ هشتگ‌های داغ و آخرین مطالب در پروفایل می‌باشد.

دستورالعمل برای :
جستجوی مطلب
  • کلیک روی بخش جستجو در بالای وبسایت
  • انتخاب مطالب از بخش کشویی باز شده
  • لمس در بخش بالایی وبسایت
  • لمس مطالب
  • لمس در پایین صفحه
  • لمس مطالب
  • لمس در پایین صفحه
  • لمس مطالب