جستجوی افراد

در پروفایل افراد با هشتگ‌هایی که برای معرفی خود تنظیم کرده‌اند و هم‌چنین جستجوی نامشان قابل جستجو می‌شوند. برای جستجوی افراد، صفحه‌ای به صورت جداگانه وجود دارد که شامل بخش‌های پیشنهاد افراد، هشتگ‌های داغ و قسمت جستجوی پیشرفته می‌باشد.

دستورالعمل برای :
صفحه جستجوی افراد
  • کلیک روی بخش جستجو در بالای وبسایت
  • انتخاب افراد از بخش کشویی باز شده
  • لمس در بخش بالایی وبسایت
  • به صورت پیش‌فرض صفحه جستجو‌ی افراد باز می‌شود
  • لمس در پایین صفحه
  • به صورت پیش‌فرض صفحه جستجو‌ی افراد باز می‌شود
  • لمس در پایین صفحه
  • به صورت پیش‌فرض صفحه جستجو‌ی افراد باز می‌شود