دنبال کردن هشتگ‌ها

در پروفایل برخی هشتگ‌ها صفحه‌ی خاص خودشان را دارند که سایر کاربران می‌توانند آن‌ها را دنبال کنند. در صفحه هشتگ موردنظر تب افراد و مطالب وجود دارد؛ تب افراد شامل تمامی افرادی است که هشتگ موردنظر را برای پروفایل خود تنظیم کرده‌اند و تب مطالب شامل تمامی مطالب با همین هشتگ می‌باشد.