نظر گذاشتن برای مطلب

نظر گذاشتن روی مطالب کاربران یک شبکه اجتماعی، جزء فعالیت ‌آن‌ها حساب می‌شود. نظرات هر مطلب با در پایین آن نمایش داده شده‌است. با کلیک یا لمس بخش نظرات برای شما نمایش داده خواهد شد. بخش نظرات شامل چهار نظر آخر در مورد مطلب مورد نظر و بخشی تحت عنوان متن نظر شما برای نوشتن نظر شماست. برای نمایش بیشتر نظرات کاربران نمایش نظرات بیشتر را کلیک یا لمس کنید.

دستورالعمل برای :
 • کلیک روی در پایین مطلب موردنظر
 • نوشتن نظرتان در مورد مطلب موردنظر
 • فشردن دکمه Enter روی کیبورد

اگر مایل به استفاده از شکلک‌ها در متن نظر خود هستید، روی شکلک در سمت چپ نظر کلیک کرده و گزینه موردنظرتان را انتخاب کنید.

 • لمس در پایین مطلب موردنظر
 • نوشتن نظرتان در مورد مطلب موردنظر
 • لمس
 • لمس در پایین مطلب موردنظر
 • نوشتن نظرتان در مورد مطلب موردنظر
 • لمس
 • لمس در پایین مطلب موردنظر
 • نوشتن نظرتان در مورد مطلب موردنظر
 • لمس

پس از نظر گذاشتن برای مطلب توسط کاربر، نویسنده مطلب، اعلان نظر گذاشتن روی مطلب را دریافت خواهد کرد.

درنظر داشته باشید که اگر حساب کاربری شما توسط نویسنده مطلب مسدود شده باشد، هنگام انجام این عملیات پیام دسترسی شما برای این عملیات مسدود است را دریافت خواهید کرد.