افزودن ویدیو به مطلب

اگر در پاپ‌آپ افزودن مطلب، را کلیک یا لمس کنید، بخشی تحت عنوان بارگذاری ویدیو به پاپ‌آپ اضافه می‌شود که با کلیک یا لمس پنجره بارگذاری فایل برای شما باز شده و می‌توانید فایل ویدیوی موردنظر برای بارگذاری در مطلب‌تان را انتخاب کنید. درنظر داشته باشید برای بارگذاری ویدیو فرمت‌های مجاز .MP4 و ویدیوهایی با حجم کم‌تر از 30 مگابایت قابل قبول است.

هنگامی که ویدیوی مورد نظرتان را انتخاب کردید، در بالای بخش بارگذاری ویدیو خط سبز رنگ در حال پر شدنی را مشاهده می‌کنید و جمله بارگذاری ویدیو به در حال بارگذاری تغییر پیدا می‌کند. هنگامی که این خط به‌طور کامل پر شود، ویدیوی بارگذاری شده و پیش‌نمایش ویدیو نمایش داده می‌شود. در مرکز پیش نمایش ویدیو قرار دارد که با کلیک یا لمس آن، ویدیو پخش خواهدشد.