افزودن نظرسنجی به مطلب

اگر در پاپ‌آپ افزودن مطلب، را کلیک یا لمس نمایید، می‌توانید یک نظرسنجی را بین کاربران به اشتراک بگذارید. برای ایجاد یک نظرسنجی، حداقل به وارد کردن دو و حداکثر چهار گزینه نیاز است و طول هر گزینه باید بین بین یک الی پنجاه کاراکتر باشد. هم‌چنین وارد کردن متن برای این نوع از مطلب، الزامی است. در بخش پایین گزینه‌های نظرسنجی، بخش مدت نظرسنجی قرار دارد که به‌صورت پیش‌فرض، مقدار آن یک روز تنظیم شده‌است. با انتخاب روز و ساعت موردنظر برای نظرسنجی خود، زمان پایان نظرسنجی را تنظیم خواهید کرد و پس از آن کسی قادر به مشارکت در آن نمی‌باشد و نتیجه در پایین مطلب نمایش داده خواهد شد.