افزودن لینک در متن مطلب

در پاپ‌آپ افزودن مطلب می‌توانید لینک موردنظرتان را در متن مطلب قرار دهید یا تایپ کنید. پس از قرار دادن لینک در متن و مکثی کوتاه، اگر لینک استفاده شده در مطلب شما اطلاعات لازم را داشته باشد، پیش‌نمایش لینک در متن شما نمایش داده می‌شود.

اگر بعد از نمایش داده شدن پیش‌نمایش لینک، لینک مربوط به آن را حذف نمایید، پیش‌نمایش لینک همچنان باقی خواهدماند. در صورت تمایل می‌توانید با کلیک یا لمس سفید رنگ در گوشه سمت چپ پیش‌نمایش لینک آن را حذف کنید.

در صورتی که چندین لینک در مطلبتان قرار دهید، فقط برای اولین لینک، پیش‌نمایش لینک نشان داده خواهد شد.