نام بردن از افراد در مطلب

در متن مطلب خود می‌توانید از کاربران پروفایل نام ببرید.

  • اضافه کردن متن به مطلب
  • در متن مطلب علامت @ بگذارید و بلافاصله بعد از آن نام کاربری فردی که می‌خواهید از او نام ببرید را بنویسید (@username)
  • کلیک یا لمس دکمه انتشار

پس از انتشار مطلب، نام کاربری به رنگ آبی درمی‌آید و با کلیک یا لمس آن به صفحه پروفایل کاربر مورد نظر منتقل می‌شوید. هم‌چنین فردی که در مطلبتان از او نام برده‌اید، اعلانی با مضمون آقای خاص، در این مطلب از شما نام برده است. دریافت خواهد کرد.