ارسال مطلب

هر مطلب ممکن است شامل عکس، گیف, لینک، ویدیو یا یک نظرسنجی باشد.

در پروفایل افراد، زیرصفحه‌ای با عنوان مطالب قرار دارد که مطالب ارسالی در آن قرار می‌گیرند. درصورتی که این صفحه از پروفایل خود را باز کنید قسمتی شامل آیکون انواع مطالب نمایش داده می‌شود که با کلیک یا لمس هرکدام قادر به ارسال مطلب خواهید بود. درنظر داشته باشید اگر در مطلبتان فایلی بارگذاری کرده باشید، با حرکت روی انواع مطلب آن فایل حذف خواهد شد.

برای راحتی کار دکمه میان‌بر در صفحات وبسایت و موبایل اپ قرار دارد که پاپ‌آپ افزودن مطلب را باز می‌کند.

  • کلیک یا لمس دایره سبزآبی افزودن مطلب
  • اضافه کردن محتوا به مطلب
  • کلیک یا لمس دکمه انتشار به منظور ارسال مطلب در حساب کاربری شما