صفحه اصلی پروفایل

مطالب به اشتراک گذاشته‌شده توسط شما و کاربرانی که در پروفایل دنبال می‌کنید، در صفحه اصلی شما نمایش داده‌می‌شوند. ممکن است مطالبی در صفحه اصلیتان ببینید که توسط دنبال‌کنندگانتان پسندیده شده یا برای آن مطلب نظر گذاشته‌اند. همچنین ممکن است مطالبی تحت عنوان مطلب پیشنهادی در صفحه اصلی شما باشد که با توجه به هشتگ‌هایی که برای معرفی خود در پروفایلتان تنظیم کرده‌اید، به شما ارائه می‌شود.

در این صفحه می‌توانید مطالب را ببینید، بپسندید، در مورد آن‌ها نظر بدهید یا آن‌ها را مجددا به اشتراک بگذارید. این صفحه به صورت خودکار، همزمان با فعالیت کاربران بروزرسانی می‌شود و شما می‌توانید در جریان فعالیت‌های افرادی که دنبال کرده‌اید باشید.