حذف مطلب

شما به‌راحتی قادر به حذف هرکدام از مطالبی که تاکنون منتشر کرده‌اید هستید. در نظر داشته باشید که فقط قادر به حذف مطالبی که خودتان منتشر کرده‌اید هستید و نمی‌توانید مطالب دیگر افراد را حذف کنید.

برای حذف مطلب ارسالی به زیرصفحه مطالب بروید.

  • کلیک یا لمس در بالای مطلب مورد نظر در وبسایت و موبایل اپ
  • کلیک یا لمس گزینه حذف
  • کلیک یا لمس دکمه تایید در فرم تایید

هنگامی که مطلبی را حذف کردید، آن مطلب از زیرصفحه مطالب شما و از صفحه اصلی افرادی که شما را دنبال می‌کنند حذف خواهد شد. بازنشرهایی که از مطلب حذف شده وجود دارد به پیام این مطلب حذف شده است. تغییر پیدا می‌کنند.