کپی لینک مطالب پروفایل

شما قادر به کپی لینک مطالب خودتان و تمامی کاربران در پروفایل هستید.

دستورالعمل برای :
کپی لینک مطالب پروفایل
  • کلیک در بالای مطلب مورد نظر
  • کلیک یا لمس گزینه کپی لینک
  • لمس در بالای مطلب مورد نظر
  • کلیک یا لمس گزینه کپی لینک
  • لمس در بالای مطلب مورد نظر
  • لمس گزینه انتشار
  • لمس گزینه Copy to clipboard
  • لمس در بالای مطلب مورد نظر
  • لمس گزینه انتشار
  • لمس گزینه Copy

پس از انجام این عملیات لینک مطلب موردنظر در کلیپ‌بورد سیستم یا گوشی تلفن همراه شما کپی می‌شود و قادر به استفاده از آن هستید. اگر این لینک را در مرورگرتان وارد کنید، صفحه جزییات مطلب موردنظر برای شما بازخواهد شد.