انتشار مطلب در سایر شبکه‌ها

انتشار در سایر شبکه‌ها به شما این امکان را می‌دهد که مطلب خود را به‌صورت هم‌زمان در سایر شبکه‌های اجتماعی متصل شده به حساب کاربری پروفایلتان (توئیتر، لینکدین و تلگرام) به اشتراک بگذارید.

چگونه مطالبمان را به‌صورت هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی متصل شده به اشتراک بگذاریم؟

  • کلیک یا لمس در پاپ‌آپ افزودن مطلب
  • فعال کردن گزینه انتشار در سایر شبکه‌ها
  • انتخاب شبکه یا شبکه‌های اجتماعی موردنظر
  • کلیک یا لمس دکمه تایید

در پروفایل همه مطالب به جز بازنشر را می‌توان به‌صورت هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی متصل، به اشتراک گذاشت.

لطفا درنظر داشته باشید اگر هیچ شبکه‌ای به حساب کاربریتان متصل نباشد پیام هیچ شبکه‌ای به حساب شما متصل نیست. از بخش تنظیمات سایر شبکه‌ها را به پروفایل متصل کنید. برای شما نمایش داده می‌شود؛ در غیر این‌صورت هریک از شبکه‌هایی که به حساب شما متصل است برایتان نشان داده می‌شود که به صورت پیش‌فرض غیرفعال هستند. با کلیک یا لمس هر گزینه و تغییر رنگ مربع کوچک سمت راست آن به سبز، شبکه اجتماعی مورد نظر فعال شده و پس از کلیک یا لمس دکمه انتشار مطلب مورد نظر به صورت هم‌زمان با انتشار مطلب در پروفایل، در آن منتشر خواهد شد.