زمان‌بندی انتشار مطالب

اگر قصد دارید مطلبتان را در زمانی خاص منتشر کنید(برای مثال دسترسی نداشتن به انتشار مطلب در آن زمان خاص)، از امکان زمان‌بندی انتشار استفاده کنید. با فعال کردن این گزینه و تنظیم تاریخ موردنظر، مطلب مذکور در زمان دلخواه تنظیم‌شده توسط شما منتشر خواهدشد. در این صورت مطلب تا زمان انتشار، در دسته‌بندی مطالب زمان‌بندی شده قرار می‌گیرد و بعد از انتشار نیز در دسته‌بندی انتخاب شده توسط خودتان در زمان ایجاد مطلب قرار خواهدگرفت.

چگونه مطلب زمان‌بندی شده تولید کنیم؟

  • کلیک یا لمس در پاپ‌آپ افزودن مطلب
  • فعال کردن گزینه زمان‌بندی انتشار
  • تنظیم زمان موردنظر در بخش انتخاب تاریخ
  • کلیک یا لمس دکمه انتشار در آینده

بخش انتخاب تاریخ که پس از فعال کردن زمان‌بندی انتشار به شما نمایش داده می‌شود از سمت چپ شامل سال، ماه، روز و ساعت است که مقدار آن به صورت پیش‌فرض برای 15 دقیقه آینده تنظیم شده‌است. کمتر از این مقدار قابل انتخاب نیست و تا سه سال آینده می‌توانید مطلب زمان‌بندی شده بگذارید. پس از کلیک یا لمس دکمه انتشار در آینده مشاهده می‌کنید که دسته‌بندی مطالب زمان‌بندی شده در آخر همه دسته‌بندی‌هایتان به‌وجود آمده و مطلب موردنظر نیز در آن قرار گرفته است. درنظر داشته باشید که در این‌صورت تعداد مطالب شما تغییر نخواهند کرد و پس از این‌که مطلب در زمان مقرر منشتر شد، تعداد مطالب شما نیز افزایش پیدا می‌کند.