لغو دنبال کردن افراد

اگر تمایلی به دیدن فعالیت افراد در صفحه اصلی ندارید، می‌توانید دنبال کردن آن‌ها را لغو کنید. برای لغو دنبال کردن افراد کافیست دکمه دنبال می‌کنید و سپس گزینه لغو دنبال کردن در صفحه پروفایل شخص موردنظر را کلیک یا لمس کنید.

پس از انجام عملیات لغو دنبال کردن، فرد مورد نظر از لیست افراد دنبال شده توسط شما در صفحه دنبال‌شدگان حذف شده و از این پس مطالب این فرد در صفحه فید شما دیده نمی‌شود. لطفا در نظر داشته باشید پس از لغو دنبال کردن، اگر آن فرد در یکی از لیست‌های شما باشد، از آن لیست حذف نخواهد شد.