کیوآر کد

کیوآر کد(QR Codes) کدهایی قابل خوانش برای ماشین هستند که آدرس‌های اینترنتی را در خود ذخیره می‌کنند. با استفاده از کیوآرکدها می‌توانید به راحتی پروفایل افراد را بیابید و آن‌ها را دنبال کنید.

  • کلیک یا لمس صفحه پروفایل مورد نظر
  • کلیک یا لمس دکمه کیوآر کد
  • مشاهده پاپ‌آپ کیوآر کد پروفایل