حذف لیست

چنان‌چه لیستی را قابل استفاده نیافتید، می‌توانید آن را به‌راحتی حذف کنید.

  • رفتن به صفحه لیست‌ها
  • کلیک روی نام دسته‌بندی
  • کلیک یا لمس لیست موردنظر
  • کلیک یا لمس دکمه حذف پاپ آپ ویرایش عنوان لیست
  • کلیک یا لمس دکمه تایید پاپ آپ فرم تایید