ایجاد لیست در پروفایل

برای انجام این کار ابتدا به صفحه لیست‌ها در پروفایل خود بروید. اگر تاکنون لیستی ایجاد نکرده‌اید، به صورت پیش‌فرض لیست دنبال شده‌ها را مشاهده می‌کنید؛ در غیراین صورت نام اولین لیستی که ایجاد کرده‌اید را مشاهده خواهید کرد. لطفا در نظر داشته باشید چنان‌چه در لیست پیش‌فرض کاربری وجود نداشته باشد، با پیام لیست ... خالی است مواجه می‌شوید.

برای ایجاد لیست، دکمه پیش‌فرض را کلیک یا لمس کنید. با انجام این کار تمامی لیست‌های خودتان همراه تعداد کاربران عضو آن را مشاهده خواهید کرد.

  • لمس یا کلیک دکمه نام لیست پیش‌فرض
  • کلیک یا لمس دکمه ساخت لیست جدید
  • وارد کردن عنوان برای لیست موردنظر
  • کلیک یا لمس دکمه تایید پاپ‌آپ ایجاد لیست جدید

پس از انجام این عملیات، لیست مورد نظر به صفحه لیست‌ها اضافه می‌شود و می‌توانید کاربران را به آن اضافه کنید.