افزودن به لیست

  • کلیک یا لمس دکمه دنبال می‌کنید در کنار نام کاربر مورد نظر در هرجای وبسایت و اپ موبایل(برای کاربرانی که آن‌ها را دنبال می‌کنید)
  • انتخاب لیست یا لیست‌های مورد نظر
  • کلیک یا لمس خارج پاپ‌آپ به منظور خروج از پاپ‌آپ

برای افزودن کاربران به لیست می‌توان از روش دیگر نیز استفاده کرد

  • رفتن به صفحه پروفایل شخص مورد نظر
  • کلیک یا لمس
  • کلیک یا لمس گزینه افزودن به لیست
  • انتخاب لیست مورد نظر
  • کلیک یا لمس خارج پاپ‌آپ به منظور خروج از پاپ‌آپ