دنبال کردن افراد

با دنبال کردن افراد(Follow) در پروفایل، می‌توانیم در جریان فعالیت‌های آن‌ها قرار بگیریم. روش‌های متعددی برای دنبال کردن افراد در پروفایل وجود دارد.

دنبال کردن افراد از صفحه پروفایل فرد موردنظر

 • رفتن به صفحه پروفایل فرد موردنظر
 • کلیک یا لمس دکمه دنبال کردن سمت چپ صفحه

دنبال کردن افراد از طریق مطلب

دستورالعمل برای :
دنبال کردن افراد از طریق مطلب
 • پیدا کردن مطلب کاربری که می‌خواهید او را دنبال کنید
 • بردن نشان‌گر ماوس روی عکس یا نام پروفایل
 • کلیک روی دکمه دنبال کردن
 • پیدا کردن مطلب کاربری که می‌خواهید او را دنبال کنید
 • لمس عکس یا نام پروفایل
 • لمس دکمه دنبال کردن در صفحه پروفایل فرد موردنظر
 • پیدا کردن مطلب کاربری که می‌خواهید او را دنبال کنید
 • لمس عکس یا نام پروفایل
 • لمس دکمه دنبال کردن در صفحه پروفایل فرد موردنظر
 • پیدا کردن مطلب کاربری که می‌خواهید او را دنبال کنید
 • لمس عکس یا نام پروفایل
 • لمس دکمه دنبال کردن در صفحه پروفایل فرد موردنظر

دنبال کردن افراد از صفحه پیشنهاد افراد

 • رفتن به صفحه پیشنهاد افراد(در پروفایل‌های شخصی)
 • کلیک یا لمس دکمه دنبال کنید

دنبال کردن افراد از صفحه اعلان‌ها

دستورالعمل برای :
دنبال کردن افراد از صفحه اعلان‌ها
 • رفتن به صفحه اعلان‌ها
 • بردن نشان‌گر ماوس روی یا نام پروفایل در اعلان موردنظر شما
 • کلیک روی دکمه دنبال کردن
 • رفتن به صفحه اعلان‌ها
 • لمس نام پروفایل در اعلان موردنظر شما
 • لمس دکمه دنبال کردن در صفحه پروفایل فرد موردنظر
 • رفتن به صفحه اعلان‌ها
 • لمس نام پروفایل در اعلان موردنظر شما
 • لمس دکمه دنبال کردن در صفحه پروفایل فرد موردنظر
 • رفتن به صفحه اعلان‌ها
 • لمس نام پروفایل در اعلان موردنظر شما
 • لمس دکمه دنبال کردن در صفحه پروفایل فرد موردنظر

دنبال کردن افراد از صفحه دنبال‌کنندگان

 • رفتن به صفحه دنبال‌کنندگان
 • کلیک یا لمس دکمه دنبال کنید پروفایل فرد مورد نظر

دنبال کردن افراد از صفحه جستجوی افراد

 • رفتن به صفحه جستجوی افراد
 • کلیک یا لمس دکمه دنبال کنید

پس از کلیک روی دکمه دنبال کردن، به دکمه دنبال کنید تغییر می‌کند و فرد در صفحه دنبال‌شده‌های پروفایل شما قرار خواهد گرفت.