مسدود کردن حساب کاربری افراد

قابلیت مسدود کردن افراد به منظور کنترل اینکه چه کسانی به حساب کاربری شما دسترسی دارند و می‌توانند فعالیت‌هایتان را دنبال کنند، برای شما در نظر گرفته شده است. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند تا حساب‌های خاص را از دسترسی به فعالیت روی مطالب وهم‌چنین دنبال کردن شما محدود کنند.

در نظر داشته باشید افرادی که از طرف شما مسدود می‌شوند نمی‌توانند شما را دنبال کنند. هم‌چنین شما نمی‌توانید افرادی که مسدود کرده‌اید را دنبال کنید.

وقتی حسابی را مسدود می‌کنید در حقیقت دنبال کردن او را نیز لغو کرده‌اید. هم‌چنین اگر آن کاربر شما را دنبال کرده باشد، از لیست دنبال‌شده‌های او نیز حذف خواهید شد.

کاربرانی که توسط شما مسدود می‌شوند هیچ اعلان یا پیامی در این جهت دریافت نخواهند کرد.

افرادی که حساب کاربریشان توسط شما مسدود شده باشد، نمی‌توانند مطالب شمارا بپسندند و برای آن نظر بگذارند؛ هم‌چنین نمی‌توانند مطالب شما را بازنشر کنند.

  • رفتن به صفحه پروفایل کاربر مورد نظر
  • کلیک روی
  • کلیک یا لمس گزینه مسدود کردن
  • کلیک یا لمس دکمه تایید در فرم تایید