به‌روزرسانی آدرس ایمیل

با استفاده از این امکان می‌توانید همواره ایمیل به‌روزتان را به حساب کاربریتان متصل داشته باشید و این موضوع باعث امنیت حساب کاربری شما می‌شود.

دستورالعمل برای :
به‌روزرسانی آدرس ایمیل
 • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
 • کلیک روی گزینه از منوی باز شده (به‌صورت پیش‌فرض به صفحه حساب کاربری منتقل می‌شوید)
 • کلیک روی در سمت راست آدرس ایمیل فعلی در بخش اطلاعات کاربری
 • وارد کردن آدرس ایمیل جدید در بخش آدرس ایمیل
 • کلیک روی دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه حساب کاربری در منوی باز شده
 • لمس گزینه در سمت راست آدرس ایمیل فعلی در بخش اطلاعات کاربری
 • وارد کردن آدرس ایمیل جدید در بخش آدرس ایمیل
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه حساب کاربری در منوی باز شده
 • لمس گزینه در سمت راست آدرس ایمیل فعلی در بخش اطلاعات کاربری
 • وارد کردن آدرس ایمیل جدید در بخش آدرس ایمیل
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه حساب کاربری در منوی باز شده
 • لمس گزینه در سمت راست آدرس ایمیل فعلی در بخش اطلاعات کاربری
 • وارد کردن آدرس ایمیل جدید در بخش آدرس ایمیل
 • لمس دکمه تایید