آدرس ایمیل

آدرس ایمیل به‌صورت مستقیم با حساب کاربری پروفایل شما در ارتباط است. برای ساخت پروفایلتان باید از ایمیل شخصی و مطمئنتان استفاده کنید و به آن نیز دسترسی داشته باشید زیرا تنها راهی که برای بازیابی رمز عبورتان وجود دارد از طریق ایمیلتان است. اگر ایمیلتان به اندازه کافی ایمن نباشد، احتمالا حساب پروفایلتان نیز در امان نخواهد بود. لطفا در نظر داشته باشید که آدرس ایمیلتان برای دیگر کاربران نمایش داده نمی‌شود.

شرایط داشتن ایمیل ایمن

  • کلمه عبوری سخت و یکتا انتخاب کنید.(برای مثال شامل حروف کوچک و بزرگ، اعداد و نمادها باشد)
  • کلمه عبورتان را با کسی به‌اشتراک نگذارید.
  • برای حساب‌های مختلفتان کلمه عبور یکسان به‌کار نبرید.
  • کلمه عبور ایمیلتان با کلمه عبور حساب پروفایلتان یکسان نباشد.