حساب کاربری متوقف شده

تخلفاتی که از طرف کاربران به تیم پروفایل گزارش می‌شود، بررسی شده و مطابق قوانین با افراد متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و در راستای آن ممکن است حساب کاربری فرد متوقف شود.

اگر در حساب کاربریتان فعالیتی مغایر با قوانین و مقررات پروفایل انجام پذیرد، طبق قوانین حساب شما متوقف خواهد شد و پس از آن به حساب کاربریتان دسترسی نخواهید داشت. تمامی مواردی که منجر به متوقف شدن حساب شما هستند در قوانین و مقررات پروفایل ذکر شده است. در این صورت هنگام ورود به حساب کاربریتان با پیغام خطای فیلد نام کاربری اشتباه وارد شده است مواجه خواهید شد.