ویرایش پروفایل عمومی

پس از ایجاد پروفایل عمومی، می‌توانید دسته‌بندی آن را تغییر دهید:

دستورالعمل برای :
ویرایش پروفایل عمومی
 • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
 • کلیک روی گزینه پروفایل‌های من
 • کلیک روی گزینه دسته‌بندی
 • انتخاب دسته‌بندی و گروه مورد نظر
 • کلیک روی دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس گزینه دسته‌بندی
 • انتخاب دسته‌بندی و گروه مورد نظر
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس گزینه دسته‌بندی
 • انتخاب دسته‌بندی و گروه مورد نظر
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس گزینه دسته‌بندی
 • انتخاب دسته‌بندی و گروه مورد نظر
 • لمس دکمه تایید