حذف پروفایل عمومی

برای حذف پروفایل عمومی نیاز است از طریق وبسایت پروفایل اقدام نمایید.

دستورالعمل برای :
حذف پروفایل عمومی
  • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
  • کلیک روی گزینه پروفایل‌های من
  • کلیک روی گزینه حذف حساب کاربری
  • کلیک روی دکمه حذف
  • لمس
  • لمس گزینه پروفایل‌های من
  • لمس گزینه حذف حساب کاربری
  • لمس دکمه حذف