افزودن مدیر پروفایل عمومی

برای پروفایل‌های عمومی می‌توان مدیر انتخاب کرد.

دستورالعمل برای :
افزودن مدیر پروفایل عمومی
 • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
 • کلیک روی گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با کلیک روی آن
 • کلیک روی گزینه مدیریت پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری فردی که برای مدیریت پروفایل عمومی در نظر دارید در بخش افزودن مدیر
 • کلیک روی دکمه سبز رنگ
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با لمس آن
 • لمس گزینه مدیریت پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری فردی که برای مدیریت پروفایل عمومی در نظر دارید در بخش افزودن مدیر
 • لمس دکمه سبز رنگ
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با لمس آن
 • لمس گزینه مدیریت پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری فردی که برای مدیریت پروفایل عمومی در نظر دارید در بخش افزودن مدیر
 • لمس دکمه سبز رنگ
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با لمس آن
 • لمس گزینه مدیریت پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری فردی که برای مدیریت پروفایل عمومی در نظر دارید در بخش افزودن مدیر
 • لمس دکمه سبز رنگ

پس از انجام عملیات بالا مشاهده خواهید کرد که کاربر مورد نظر در لیست مدیران گرفته‌است. اگر نام کاربری را به‌صورت نادرست در بخش افزودن مدیر وارد کنید، با پیغام خطای فیلد نام‌کاربری اشتباه وارد شده است مواجه خواهید شد. اگر نام کاربری که وارد کرده اید در سیستم موجود نباشد با پیغام خطای برای درخواست شما اطلاعاتی پیدا نشد. مواجه خواهید شد.

پس از انتخاب یک کاربر به عنوان مدیر پروفایل عمومی، پروفایل عمومی موردنظر در لیست پروفایل‌های مدیر جدید قرار خواهد گرفت. مدیر پروفایل عمومی تمام دسترسی‌های صاحب پروفایل عمومی را دارد، با این تفاوت که نمی‌تواند دسته‌بندی، گروه و نام کابری آن را تغییر دهد یا آن را حذف کند.