پروفایل عمومی

در سرویس پروفایل علاوه بر حساب‌های کاربری شخصی، حساب‌های کاربری دیگری نیز وجود دارد که شخصی نیست و برای معرفی کسب و کار، محصول و ... کاربران درنظر گرفته شده است. منظور از شخصی نبودن این نوع حساب‌ها، حذف بخش اطلاعات شخصی کاربران است. در این حساب‌های کاربری می‌توانید کسب و کار، محصول، انجمن یا هنر خود را به دیگران معرفی کنید و راه های ارتباطی و هشتگ‌های آن را تعریف کنید. هم‌چنین می‌توانید دستاورد و پروژه‌های مرتبط با آن را مشخص کنید و در دسترس کاربران قرار دهید.