اعلانات

به منظور اطلاع از فعالیت کاربران روی حساب پروفایلتان، برای شما اعلان فرستاده می‌شود. برای مشاهده اعلان‌ها به صفحه اعلان‌ها بروید. در این صفحه می‌توانید به‌راحتی تعامل کاربران در پروفایلتان را مشاهده کنید. در این صفحه افرادی که مطلبتان را پسندیده اند، برای مطلبتان نظر گذاشته اند، نظرات شما را پسندیده‌اند، به نظرات شما پاسخ داده اند، از شما در مطلبشان نام برده‌اند و شما را دنبال کرده‌اند را می‌توانید ببینید. لطفا در نظر داشته باشید که تنها آخرین اعلانات در سه ماه گذشته خود را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید.

در ازاء چه فعالیت هایی اعلان دریافت می‌کنیم؟

اطلاع رسانی

هنگامی که بروزرسانی در سیستم پروفایل صورت پذیرد.

دنبال کردن

هنگامی که کاربری در پروفایل شما را دنبال کند.

پسند شدن مطلب

هنگامی که کاربری مطلب شما را می‌پسندد.

نظر دادن

هنگامی که کاربری برای مطلب شما نظر می‌گذارد.

پسند شدن نظر

هنگامی که کاربری نظر شما را در مورد مطلبی می‌پسندد.

پاسخ به نظر

هنگامی که کاربری برای نظر شما در مورد مطلبی، نظر می‌گذارد.

بازنشر مطلب

هنگامی که کاربری مطلب شما را بازنشر می‌کند.

تگ شدن شما

هنگامی که کاربری در مطلبش از شما نام می‌برد.