پس‌زمینه

برای شخصی‌سازی چگونه دیده شدن کارت ویو حساب پروفایلتان می‌توانید آن را ویرایش کنید. ویرایش شامل انتخاب تم تیره یا روشن و هم‌چنین فعال کردن رنگ پس‌زمینه برای نمایش کارت است. به‌صورت پیش‌فرض امکان رنگ پس‌زمینه غیر فعال است. با فعال کردن این امکان قادر به انتخاب رنگ و تنظیم درجه شفافیت تصویر پس‌زمینه هستید.

  • رفتن به صفحه کارت ویو یا نمایش کارت
  • کلیک یا لمس در بالای صفحه کارت ویو
  • اعمال تغییرات مورد نظر
  • کلیک یا لمس دکمه تایید