اطلاعات اولیه

این بخش شامل اطلاعات نام، نام خانوادگی، کشور، شهر، معرفی کوتاه و کلمات موتورهای جستجو می‌باشد.

  • رفتن به صفحه درباره من
  • بردن نشانگر ماوس روی نام و محل سکونت در پایین اضافه کردن بخش رزومه و کلیک یا لمس
  • اعمال تغییرات مورد نظر
  • کلیک یا لمس دکمه تایید

طول هر کدام از موارد نام، نام خانوادگی و معرفی کوتاه حداقل 3 و حداکثر 50 کاراکتر می‌باشد. لطفا در نظر داشته باشید که فیلد شهر باید از منوی شهرهای پیشنهاد شده از لیست شهرهای گوگل که متناسب با کشور انتخاب شده‌تان است را پس از تایپ حداقل 3 کاراکتر از اول نام شهر موردنظر، انتخاب کنید.